Ett pekfinger som stryker över punktskrift

Språk och kommunikation

Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen.

Fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande. För att kunna delta i undervisningen och få förutsättningar att nå skolans mål behöver eleven en miljö där omgivningen anpassar kommunikationen efter behoven.

Att kunna kommunicera innebär att ha möjlighet att

  • uttrycka sina känslor
  • uttrycka sina behov
  • berätta vad man varit med om
  • berätta om framtiden
  • ställa en fråga
  • välja
  • säga nej
  • ropa och påkalla uppmärksamhet.

Inspirerande exempel

Kommunen som satsar på kommunikation

Publicerat måndag 2 april 2012 Granskat tisdag 8 mars 2016