Tvåp elever som jobbar med datorer

It i lärandet

Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna förutsättningar. It och den pedagogiska tillämpningen av it är en viktig del för att åstadkomma detta.

Alternativa verktyg i lärandet

Alternativa verktyg ger eleven möjligheter att skriva, läsa och räkna.

Med stöd av it och olika alternativa verktyg får många barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar möjligheter. att skriva, läsa och räkna. De kan också komma åt information via e-post, internet och e-böcker. It kan innebära en fantastisk utvecklingsmöjlighet för barn och elever med funktionsnedsättning om it-miljön utformas så att den blir tillgänglig för alla.

Skrift om it i lärandet för att nå målen

Skriften It i lärandet för att nå målen kan vara ett stöd när man vill utveckla skolan med hjälp av it. Några av de områden som skriften behandlar är tillgänglighet, möjligheter med it för elever med funktionsnedsättning samt roller, ansvar och förhållningssätt.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016