Yngre elever och en pedagog gör övningar med rockringar

Språkstörning

Vid språkstörning är elevens språkförmåga påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörningen kan kvarstå under skolåren och ända upp i vuxen ålder. Det är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika barn.

Barn med en språkstärning kan behöva stöd att förstå och tolka språklig information. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. Språkstörning kan anges i olika grader från lätt till mycket grav.

Mer om språkstörning

Publicerat måndag 13 augusti 2012 Granskat onsdag 1 juni 2016