Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning.

Vill du veta mer?

Filmer och nätföreläsningar

"Hur kan man förstå utvecklingsstörning?"
Föreläsning med Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik. Filmen är 32.58 minuter.

"Utvecklingsstörning - Att leva med utvecklingsstörning" på YouTube (4.31)
Psykologen Katarina Eriksson berättar hur det är att leva med utvecklingsstörning.

"Utvecklingsstörning - Läkaren berättar" på YouTube (5.39)
Läkaren Tomas Börsbo förklarar vad en utvecklingsstörning är.

"Utvecklingsstörning - Så går en utredning till" på YouTube (3.47)
Psykologerna Maria Fritzell och Carina Åsling berättar hur en utredning går till.

Skrifter och webbsidor

"Utvecklingsstörning"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

"Studiepaketet Utvecklingsstörning"
Specialpedagogiska skolmyndigheten

I slutet av skriften "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning" hittar du fler lästips och referenser.

Organisationer

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
www.fub.se

Riksföreningen Grunden
www.riksgrunden.se

Svenska Downföreningen
www.svenskadownforeningen.se

Publicerat tisdag 22 mars 2016 Granskat fredag 27 oktober 2017