Till dig som är kursansvarig

Som kursansvarig ska du hålla i planering och andra praktiska uppgifter i samband med fortbildningen.

I rollen som kursansvarig ingår att:

 • Förankra med rektor eller chef hur ni ska genomföra fortbildningen och hur mycket tid som behöver öronmärkas för den. Vi rekommenderar sex timmar per skrift.
 • Sammanställa en lista över vilka som ska delta på fortbildningen.
 • Beställa de skrifter som ni ska arbeta med, om ni vill ha dem i pappersformat. OBS! Skrifterna uppdateras med jämna mellanrum så kontrollera att ni har rätt version. Under förordet i varje skrift finns utgivningsår och månad. I studiepaketet finns uppgifter om vad som är senaste version för varje skrift.
 • Boka lokal inför träffarna och se till att tekniken i lokalen fungerar, eftersom ni ska se på en film. Den finns i studiepaketet. Beställa fika till pausen om ni vill ha det.
 • Skicka ut information till dem som ska delta och berätta vad som ska hända, var och när ni ska träffas. Informera om var deltagarna hittar materialet (webbsidan och skrifterna).
 • Inför träffen ska du dela in deltagarna i samtalsgrupper. En tumregel är att ha max åtta personer per grupp. Stäm av med rektor vilken sammansättning som passar er. Vill ni hålla ihop arbetslag eller blanda medarbetare från olika linjer, kurser eller skolformer?
 • Fråga vem eller vilka som vill vara samtalsledare och prata med dem om samtalsledarens roll. Du kan förstås vara både kursansvarig och samtalsledare i en grupp om du vill.
 • Skicka gärna ut ett särskilt program inför träffen i steg 2. Påminn samtidigt om att alla ska ta med sig sin skrift och de uppgifter som de gjort på egen hand till träffen.
 • Plocka ihop fördjupningsmaterial som kan vara av intresse och ta med till träffen. För inspiration kan du titta i litteraturlistan längst bak i varje skrift och under rubriken "Vill du veta mer?" i studiepaketet.

Förslag på upplägg av träff:

 • Presentera dig och samtalsledarna.
 • Berätta vad som ska hända på träffen.
 • Se på filmen som tillhör den aktuella skriften.
 • Dela in deltagarna i de grupper som du har skapat och låt gruppsamtalen starta.
 • Vi rekommenderar att ni tar en fikapaus.
 • Fortsätt med gruppsamtalen.
 • Återsamling. Varje grupp ska få möjlighet att lyfta något från diskussionerna.
 • Avsluta med att prata om hur ni går vidare.

Vi rekommenderar att ni avsätter sex timmar per skrift. Hälften av tiden ska ägnas åt egenstudier och hälften åt samtal i grupp.

Vi hjälper dig

Du vet väl om att skolan kan ansöka om stöd från Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i planeringen av arbetet med studiepaketet? Se informationsrutan på den här sidan.

Publicerat tisdag 21 april 2020