Till dig som är deltagare

Kursansvarig håller i planering och andra praktiska uppgifter i samband med fortbildningen. Han eller hon kommer att berätta för dig var du hittar det material som du behöver och var och när ni ska träffas. Du som deltagare ska sedan följa instruktionerna i studiepaketet.

Du kan bidra till ett positivt resultat genom att använda den tid som ni har fått tilldelad för fortbildningen väl. Kom förberedd till träffen.

Du kan också vara aktiv i diskussionerna, dela med dig av egna erfarenheter, lyssna intresserat på vad andra har att säga och medverka till att det blir ett gott klimat i samtalen.

Publicerat tisdag 21 april 2020