Nyfiken på mer?

Här finns ytterligare tips på filmer och läsning kring utvecklingsstörning.

 

Appen "Ritprata"

I den här filmen går jag igenom funktionerna som finns i appen Ritprata 2. I slutet får ni även se ett exempel på ett ritprat som Maria Borgström och Marianne Berglind på habiliteringen i Uppsala har gjort.

Veven

Kicki på Norrbackaskolan berättar om "Veven" som blivit en viktig del i hennes elevs kommunikation.

Läs

Bildstöd - webbtjänst där du kan tillverka bildstöd på egen hand utan kostnad

Stiftelsen Anpassning till liv och arbete, ALA

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB

"Stödinsatser i utbildningen" från Skolverkets webbplats

Lärportalen från Skolverket

Litteratur

Carlsson Kendall, G. (2015), Elever med svag teoretisk begåvning , Natur & Kultur, Stockholm

Ann- Katrin Swärd, Katarina Florin. (2014), Särskolans verksamhet: uppdrag, pedagogik och bemötande, Studentlitteratur

Lena Söderman, Sivert Antonson, (2011), Nya omsorgsboken - en bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, Liber

Publicerat tisdag 10 november 2015 Granskat onsdag 21 mars 2018