Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

I detta moment får du ta del av olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Se

För dig som jobbar i förskola

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 1
Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 2

Professionsutveckling - för bredare och djupare förståelse för barn med autism i inkluderande lärmiljöer.

En studie om att använda webbaserade föreläsningsfilmer för professionsutveckling i förskolan.

För dig som jobbar på fritidshem

Ett tillgängligt fritidshem

För dig som jobbar i skola

Oscar visar vägen - del 1
Oscar visar vägen - del 2
Få skolan att funka för elever med NPF
I den här filmen från riksförbundet Attention får vi träffa Källbrinksskolan och ESS-gymnasiet som aktivt jobbat för att få till NPF-vänliga skolor. Vi får höra deras ledord vad gäller förhållningssätt och bemötande, hur viktig lärmiljön är och hur ledningen spelar en väldigt central roll. Filmen är cirka 17 minuter.

För dig som jobbar i gymnasiet

Hur ska vi skapa en tillgänglig lärmiljö i gymnasieskolan för elever inom NPF?

För dig som jobbar i gymnasiet

Läs

Reflektera

Individuellt:

  • Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever i arbetet med: Enskilda barn eller elever; Gruppen eller klassen; Att organisera arbetet på din förskola eller skola?
  • Vilka hänsyn tar du till individuella förutsättningar och behov när du planerar och organiserar ditt arbete? På vilket sätt gör du barnet eller eleven delaktig i detta arbete?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar, utgå även från de punkter som ni skrivit ner från de tidigare momenten.
  • Vilka förutsättningar, behöver respektive får du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla?
  • Vad blir nästa steg att utveckla arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö i ditt arbetslag och verksamhet?

Utvärdering


Nyfiken på mer

Elever med språkstörning - planering och stöd
Publicerat tisdag 29 juni 2021