Moment 5 - Tillgänglig lärmiljö

I detta moment får du ta del av olika perspektiv som tar upp hur man kan organisera för en tillgänglig lärmiljö.

Se

För dig som jobbar i förskola

Professionsutveckling - för bredare och djupare förståelse för barn med autism i inkluderande lärmiljöer.

Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 1
Tillgänglig och inkluderande lärmiljö i förskolan - del 2

För dig som jobbar på fritidshem

Ett tillgängligt fritidshem

För dig som jobbar i skola

Oscar visar vägen - del 1
Oscar visar vägen - del 2
Få skolan att funka för elever med NPF

För dig som jobbar i gymnasiet

Hur ska vi skapa en tillgänglig lärmiljö i gymnasieskolan för elever inom NPF?

För dig som jobbar i gymnasiet

Läs

Reflektera

Individuellt:

  • Vad ser du som viktiga framgångsfaktorer för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever i arbetet med: Enskilda barn eller elever; Gruppen eller klassen; Att organisera arbetet på din förskola eller skola?
  • Vilka hänsyn tar du till individuella förutsättningar och behov när du planerar och organiserar ditt arbete? På vilket sätt gör du barnet eller eleven delaktig i detta arbete?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar, utgå även från de punkter som ni skrivit ner från de tidigare momenten.
  • Vilka förutsättningar, behöver respektive får du för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla?
  • Vad blir nästa steg att utveckla arbetet med att skapa en tillgänglig lärmiljö i ditt arbetslag och verksamhet?

Utvärdering


Nyfiken på mer

Elever med språkstörning - planering och stöd
Publicerat torsdag 17 juni 2021