Moment 4 - Problemskapande situationer

En stor utmaning för dig som pedagog kan vara att förstå och förebygga problemskapande situationer. Teorierna och modellerna som presenteras i föreläsningen utgår från arbete med barn och elever inom autismspektrum. Dessa teorier och modeller är användbara även när det gäller att förstå och arbeta med andra typer av utmanande beteende.

Se

Att möta barn och elever i svåra situationer -att arbeta med problemskapande beteende Del 1
Att möta barn och elever i svåra situationer - att arbeta med problemskapande beteende Del 2

Läs

För dig som jobbar i skolan:
Hantera utagerande beteende

För dig som jobbar i förskola:
"Rättvisa är att behandla barn olika" från Special Nests webbplats.

Reflektera

Individuellt:

Vilket synsätt utgår du ifrån, kategoriskt eller relationellt?
Reflektera utifrån ett eget konkret exempel hur du kan förstå ett problemskapande beteende?
Vilka utlösande faktorer, "triggers" kan du tänka dig?
På vilket sätt arbetar ni gemensamt för att förebygga problemskapande situationer på din enhet?

I grupp:

För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar?
Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 5 - Tillgänglig lärmiljö


Nyfiken på mer

Här kan du läsa om några arbetsmodeller och metoder och ta del av litteratur som många lärare använder sig av:

Lågaffektiv bemötande från Bo Hejlskov Elvéns webbplats

NPF-podden från UR:s webbplats

"Vad är Collaborative & Proactive Solutions (CPS)?" Artikel 12 på Pedagogiskt perspektivs webbplats

Litteraturförslag för momentet:

Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande
beteenden.

Grafström, M.& Kallenbäck, C (2018). Från beteendeproblem till livskvalitet.

Greene, R. W. (2016). Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt.

Greene, R. W. (2017). Hitta rätt : en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan.

Hanbury, M. (2007). Positive Behaviour Strategies to Support Children & Young People with Autism.

Hejlskov, Elvén, B. (2014). Beteendeproblem i skolan.

Hejlskov, Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande.

Karlsson, P. (2020) Tydlighet ledarskap och uppmuntran. Positivt beteendestöd i klassrummet.

Publicerat onsdag 3 april 2019