Moment 3 - Pedagogiska strategier

Detta moment handlar om olika pedagogiska strategier som är bra för de flesta barn och elever, men kan vara helt nödvändiga för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Se

Läs

Pedagogiska strategier- viktiga krokar för en tillgänglig och likvärdig utbildning (PDF-dokument, 405 bytes)

Digitala verktyg i lärandet – Lärverktyg (PDF-dokument, 383 bytes)

Arbeta med språkstörning i skola och förskola

Reflektera

Individuellt:

  • Hur samlar du in information/kartlägger för att få ökad förståelse och kunna göra eventuella pedagogiska anpassningar?
  • Vilka möjligheter ger du eller har eleven för att kunna delge oss vad de anser som deras behov och förutsättningar?
  • Hur tar du tillvara och utvecklar barnets och elevens starka sidor och intressen?
  • Vad kan du omsätta av det du läst och sett till din pedagogiska vardag?
  • Ge exempel på anpassningar, lärverktyg och strategier som kan ge goda resultat och vara till hjälp för barnen och eleverna? Vilka tankar får du och hur kan du utvidga din pedagogiska verktygslåda?
  • Vilka tankar får du om att arbeta systematiskt med att följa upp och utvärdera effekter av anpassningar och strategier?
  • Hur arbetar du för att barnen och eleverna ska uppleva att lärandet är meningsfullt?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar?
  • Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 4 - Problemskapande situationer


Nyfiken på mer

AKK - Allt mellan kommunikation och språk

Publicerat tisdag 19 januari 2016 Granskat måndag 23 januari 2017