Moment 3 - Pedagogiska strategier

Detta moment handlar om olika pedagogiska strategier som är bra för de flesta barn och elever, men kan vara helt nödvändiga för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Se

Pedagogiska strategier i mötet med barn och elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, del 1

I föreläsningen refereras till Skollagen 3 kapitlet 3§, den paragrafen är numera Skollagen 3 kapitlet 2§.

Pedagogiska strategier i mötet med barn och elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, del 2

I föreläsningen refereras till Skollagen 3 kapitlet 3§, den paragrafen är numera Skollagen 3 kapitlet 2§.

Med stöd i forskning - Resultat från systematiska forskningsöversikter med fokus på barn och elever med autism, del 1

Med stöd i forskning - Resultat från systematiska forskningsöversikter med fokus på barn och elever med autism, del 2

Med stöd i forskning - Resultat från systematiska forskningsöversikter med fokus på barn och elever med autism, del 3

Läs

Reflektera

Individuellt:

 • Hur samlar du in information och kartlägger för att få ökad förståelse och kunna göra eventuella pedagogiska anpassningar?
 • Vilka möjligheter ger du eller har eleven för att kunna delge oss vad de anser som deras behov och förutsättningar?
 • Hur tar du tillvara och utvecklar barnets och elevens starka sidor och intressen?
 • Vad kan du omsätta av det du läst och sett till din pedagogiska vardag?
 • Ge exempel på anpassningar, lärverktyg och strategier som kan ge goda resultat och vara till hjälp för barnen och eleverna? Vilka tankar får du och hur kan du utvidga din pedagogiska verktygslåda?
 • Vilka tankar får du om att arbeta systematiskt med att följa upp och utvärdera effekter av anpassningar och strategier?
 • Hur arbetar du för att barnen och eleverna ska uppleva att lärandet är meningsfullt?

I grupp:

 • För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar?
 • Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 4 - Problemskapande situationer

Nyfiken på mer

Elever med språkstörning - arbetssätt
Tydliggörande pedagogik?
AKK - Allt mellan kommunikation och språk
Filmen är 14.10 minuter.

Olika exempel på att samla information för att utveckla förståelse och samverkan:

Övriga länkar

Litteraturförslag för momentet:

 • Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN.
 • Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför.
 • Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet.
 • Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid ADHD & Autism.
 • Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen.
 • Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen.
 • Sjölund, A. Jahn, C. Lindgren, A. Reuterswärd, M. (2017) Autism och ADHD i skolan.
 • Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling.
Publicerat tisdag 29 juni 2021