Moment 3 - Pedagogiska strategier

Detta moment handlar om olika pedagogiska strategier som är bra för de flesta barn och elever, men kan vara helt nödvändiga för barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Se

Pedagogiska strategier i mötet med barn och elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Del 1

I föreläsningen refereras till Skollagen 3 kapitlet 3§, den paragrafen är numera Skollagen 3 kapitlet 2§.

Pedagogiska strategier i mötet med barn och elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Del 2

I föreläsningen refereras till Skollagen 3 kapitlet 3§, den paragrafen är numera Skollagen 3 kapitlet 2§.

Läs

Pedagogiska strategier- viktiga krokar för en tillgänglig och likvärdig utbildning (PDF-dokument, 405 bytes)

Arbeta med språkstörning i skola och förskola

Reflektera

Individuellt:

  • Hur samlar du in information och kartlägger för att få ökad förståelse och kunna göra eventuella pedagogiska anpassningar?
  • Vilka möjligheter ger du eller har eleven för att kunna delge oss vad de anser som deras behov och förutsättningar?
  • Hur tar du tillvara och utvecklar barnets och elevens starka sidor och intressen?
  • Vad kan du omsätta av det du läst och sett till din pedagogiska vardag?
  • Ge exempel på anpassningar, lärverktyg och strategier som kan ge goda resultat och vara till hjälp för barnen och eleverna? Vilka tankar får du och hur kan du utvidga din pedagogiska verktygslåda?
  • Vilka tankar får du om att arbeta systematiskt med att följa upp och utvärdera effekter av anpassningar och strategier?
  • Hur arbetar du för att barnen och eleverna ska uppleva att lärandet är meningsfullt?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar?
  • Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 4 - Problemskapande situationer

Nyfiken på mer

Elever med språkstörning - arbetssätt

Tydliggörande pedagogik?

AKK - Allt mellan kommunikation och språk

Filmen är 14.10 minuter.

Olika exempel på att samla information för att utveckla förståelse och samverkan:

Levla lärmiljön Förskola. Ett stödmaterial för tidiga insatser från Umeå kommuns webbplats

VÄXA - stödmaterial för förskolan från Örnsköldsviks kommuns webbplats

Förskolekompassen 1, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats.

Förskolekompassen 2, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats.

Förskolekompassen 3, checklista på Gothia fortbildnings webbplats.

Såhär vill jag ha det på fritids, från skollogoped Julias Anderssons webbplats (pdf)

Levla lärmiljön Grundskola. Ett stödmaterial för skolpersonal från Umeå kommuns webbplats.

"SEP (Skola – Elev – Plan)". Kartläggningsexempel på Ulrika Aspeflos webbplats 

Såhär vill jag ha det i skolan - material med bildstöd för att prata om stödbehov med eleverna, från pedagog Malmös webbplats

Skolkompassen 1, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats.

Skolkompassen 2, pedagogiskt kartläggningsmaterial på Gothia fortbildnings webbplats.

Skolkompassen 3, checklista för anpassningar på Gothia fortbildnings webbplats.

Övriga länkar

Digitalt lärande

"Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd" på Skolverkets webbplats

"Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD" på Skolinspektionens webbplats (PDF-dokument, 670 bytes)

"Inte enligt mallen" Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd på Skolinspektionens webbplats (PDF-dokument, 1 kB)

Åtgärds- och anpassningsbank på Umeås kommuns webbplats

Tipsbanken på Provivus webbplats

Tips och idéer för Ipad 

Litteraturförslag för momentet:

Aspeflo, U. (2015). FÖR ALLA I SKOLAN.

Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför.

Gerland, G. (2014). Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet.

Jensen, L. (2017). Inkluderingskompetens vid ADHD & Autism.

Sjölund, A & Henrikson, L.W. (2015). Skolkompassen.

Sjölund, A. & Henrikson, L.W. (2015). Förskolekompassen.

Sjölund, A. Jahn, C. Lindgren, A. Reuterswärd, M. (2017) Autism och ADHD i skolan.

Gerland, G. & Aspeflo, U. (2015). Barn som väcker funderingar: se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling.

Litteraturlista, forskning och rapporter om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Publicerat tisdag 28 januari 2020