Moment 1 - Egen och föräldraperspektiv

Att ta del av olika personers egna upplevelser är en viktig kunskapskälla. Det ger en förståelse för hur det kan vara att leva med en neuropsykiatrisk funktionedsättning och vilka konsekvenser det kan få i vardagen.

Momentet tar även upp vikten att utveckla samarbete mellan personal och vårdnadshavare.

Se

Se helst filmerna i den ordning de ligger.

Jag har adhd
22 minuter Denna film är tyvärr inte textad. Om du är i behov av undertext rekommenderas istället: "Min skola – Erica" och "Alvin - Mitt liv med Tourette" som du finner under rubriken Nyfiken på mer, längre ner på den här sidan.
Vad är Autismspektrumtillstånd?

7.57 minuter

Vad är Tourette?

4.58 minuter

Imorgon ska jag vara normal
En film från Attention där fem elever berättar om sin skolgång och hur deras drömskolor ser ut.
Pappan och alla kontakterna
5 minuter
Samarbeta med föräldrar

Läs

Tänk på att alla länkar öppnas i samma fönster och att du alltså kommer tillbaka till studiepaketet genom back-knappen i webbläsaren.

Reflektera

Individuellt:

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Flickor med NPF uppmärksammas senare och i mindre omfattning än pojkar, vad tror du det beror på?
  • Vilka tankar får du utifrån filmerna när det gäller att samarbeta med vårdnadshavare?
  • Vad kan du omsätta av detta till din pedagogiska vardag?

I grupp:

  • För en dialog om ovanstående frågeställningar samt annat som väckt funderingar.
  • Dokumentera i punktform vad gruppen kommit fram till då dessa kommer att användas i moment fem.

Gå vidare till moment 2 - Perception och kognition


Nyfiken på mer?

Tänk på att alla länkar öppnas i samma fönster och att du alltså kommer tillbaka till studiepaketet genom back-knappen i webbläsaren.

"Hej du som skapar skoldagar, vill du ta en fika med mig?" på webbplatsen M som i underbar

Artikel 21 Skolan från Pedagogiskt perspektivs webbplats.

Film Autism har många ansikten från Autism och Aspergerförbundets webbplats.

"Lyssna på mig", Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation på Attentions webbplats

"Skolan och hemmet - exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare" på Skolverkets webbplats

"Min skola – Erica". Min skola-projektets film på Youtube, 5 minuter

"Långt ifrån lagom" (Aspergers syndrom) på Youtube

"Alvin - Mitt liv med Tourette". Min skola-projektets film på Youtube

"Min Skola – Marcus" (Aspergers syndrom) Min skola-projektets film på Youtube

"The world needs all kinds of minds" föreläsning med Temple Grandin på TED:s webbplats

Autism och Aspergerförbundets webbplats

Riksförbundet Attentions webbplats

Svenska OCD-förbundets webbplats

Publicerat torsdag 26 september 2019