Uppgift till nästa träff

Uppgiften tillhör Moment 4 och är en del av detta studiepaket.

Webbplatsen Hitta läromedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten innehåller webbsidor med information och inspiration kring lärverktyg, spel, lärarlitteratur och annat material som passar i specialpedagogiska sammanhang. Hitta läromedel innehåller också en söktjänst där läromedel är kategoriserade efter sina tillgängliggörande egenskaper. Du och dina kollegor ska nu bekanta er med webbplatsen så att den kan utgöra en resurs för ert fortsatta arbete.

 1. Gå in på avsnittet ”Inspiration – Att läsa och skriva F–3” på Hitta läromedel.
  • Ta del av samtliga undersidors innehåll i avsnittet ”Att läsa och skriva F–3”.
  • Välj ut tre material från avsnittet som du tror kan vara relevanta för er. Följ länkarna till producenternas webbplatser och ta reda på mer om materialen.
  • Presentera materialen för dina kollegor vid nästa träff. Motivera dina val.
 2. Gå in på startsidan för Hitta läromedel. Där finns söktjänsten.
  • Välj en skolform, antingen Förskoleklass eller Grundskola åk 1–3.
  • Välj ett ämne, antingen Svenska eller Svenska som andraspråk.
  • Välj en läromedelsegenskap, till exempel Inspelad text eller Lättläst. Notera hur många träffar du fick på din sökning och ta del av sökresultatet på valfritt sätt.
Publicerat torsdag 8 april 2021