Bilder gör att alla förstår

Elever och personal hade använt tecken och bilder som stöd för sin kommunikation länge, men utanför klassrummet hade inte eleverna samma möjligheter. Då startade grundsärskolan i Tjörns kommun projektet kommunikation och delaktighet.

- Vi utgick från vår verksamhet och våra elever när i planerade vad vi skulle göra, det tror jag var en bra grund för projektet. Själva arbetet skulle vi ju genomföra i vardagen, säger Elisabeth Wikberg som var projektledare. I början var vi visionära och ville så mycket, men vad skulle vi klara av att genomföra? Att vi fick till ett par dagar då vi kunde konkretisera och planera var en bra start.

Bilder i olika situationer

I projektet fokuserade skolan på bildstöd som alternativ och kompletterande kommunikation, även kallat AKK. I de lägre årskurserna fick eleverna en personlig uppsättning bilder i en pärm för sin kommunikation. I högstadiet låg fokus på hemkunskapen där recept, skåp och lådor kompletterades med bilder. Dessutom ökade bildanvändning för grundskolans elever. Det senaste i skolan är bilder för rasternas planerade aktiviteter.

I början möttes projektet med viss skepsis. En del av grundskolans personal tyckte inte att alla elever skulle prackas på bilder, bara för att några behöver. Men efter projektet ses bilder som en möjlighet istället.

- Vi hade en elev i grundskolan som inte följde med på utflykter, för han ville ha koll på vad som skulle hända och kunde inte komma ihåg våra muntliga presentationer. Så därför gör jag numera ett schema med bilder när vi ska på utflykt. Alla elever får schemat och de som vill använder det, säger Anki Olsson.

Tydliga effekter

Kommunen fick SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten till projektet. Det innebar att några pedagoger kunde avsätta tid för att arbeta med bildstödet och få bättre kontakt med fritidshemmen och korttidshemmet. De och familjerna fick också kommunikationspärmar. Det har gett tydliga effekter.

- När en av våra elever fick sina bilder började det hända saker. Han kunde säga vad han ville och inte ville. Och vi kunde förklara för honom vad som skulle hända. Det har betytt makalöst mycket för honom, berättar Vibeke Friman.

Viktigt att göra dagen begriplig

Den senaste tiden har eleverna även fått tillgång till pekplattor med bildstöd. De är lätta att bära med sig och läser upp ordet eleven pekar på, vilket underlättar kommunikation med andra.

Samarbetet med fritidshemmen och korttidsboenden har varit viktig för att göra dagen begriplig för eleverna. Att veta vad som ska hända är en trygghet för alla.

- Jag skulle inte heller vilja åka på "hemlig resa" varje dag. Jag vill veta vad som ska hända, säger Vibeke.

Publicerat tisdag 21 april 2020