Samlade filmer

Här har vi samlat de filmer och filmurklipp som finns publicerade på övriga sidor. Vidare hittar du de filmer ur vilka vi tagit filmurklippen.


Olika syn på funktionsnedsättning

Besarta, 23 år från Kosovo, berättar om sin första tid i Sverige, om olika perspektiv på funktionsnedsättning och om att plugga med en hörselnedsättning. Producent: MediaCuben. 10:52 minuter

Kartläggning av stödbehov

Cathrin Hafström, speciallärare, ger exempel på faktorer att uppmärksamma vid kartläggning. Utdrag ur filmen "Andraspråksinlärare med inlärningsproblematik". 3:58 minuter.
"Andraspråksinlärare med inlärningsproblematik". Cathtrin Hafström, speciallärare, samtalar med rådgivare Christina Landh. Hela filmen, 58:49 minuter
Besök på mottagningsenheten för nyanlända elever i Linköpings kommun, del 1. 12:04 lång.
Besök på mottagningsenheten för nyanlända elever i Linköpings kommun, del 2. Om modersmålslärarens roll. 8:11 lång.

Tillgänglig lärmiljö

Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk, berättar hur hon använder IKT som verktyg för tillgänglig lärmiljö. 11:09 minuter
Kristina Töyrä, specialpedagog, pratar kring kulturell identitet och igenkänning i läromedel. Utdrag ur filmen "Minoritetskultur och flerspråkighet". 2:37 minuter
"Minoritetskultur och flerspråkighet". Hela filmen 15:23 minuter

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Kannebäckskolan - så tänker skolan kring att ta emot nyanlända elever som är i behov av teckenspråk. Producent: MediaCuben. 5:08 minuter
Samira, 15 år från Somalia, berättar om sin första tid i Sverige och om att lära sig teckenspråk. Producent: MediaCuben. 9:19 minuter

Modersmålsundervisning

Eva-Kristina Salameh, legitimerad logoped och medicine doktor, talar om språkstörning och flerspråkighet. Utdrag ur filmen "Flerspråkighet och språkstörning". 2:14 minuter
"Flerspråkighet och språkstörning". Eva-Kristina Salameh, legitimerad logoped och medicine doktor. Hela filmen, 48:40 minuter
"AKK och flerspråkighet". Utdrag ur filmen "Va' då akåkå? Om AKK i skolan". 4:20 minuter
"Va' då akåkå? Om AKK i skolan". Hela filmen, 44:31 minuter
Publicerat onsdag 20 augusti 2014 Granskat onsdag 21 juni 2017