Studiehandledning på modersmål

Om du som pedagog misstänker att din nyanlända eller flerspråkiga elev inte kommer att uppnå de lägsta kunskapskraven ska behovet av studiehandledning på modersmål utredas.

Det är rektor som ska se till att behovet utreds. Om rektor väljer att sätta in studiehandledning på modersmålet så ska handledningen ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska lyckas nå fram till de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Om din elev tidigare har undervisats på ett annat språk än modersmålet, så kan studiehandledningen i vissa fall ges på det språket istället för på modersmålet.

5 kap 4§ Skolförordningen (2011:185)

9 kap, 9§ Gymnasieförordningen (2010:2039)

Nyttja vårdnadshavarens kunskaper kring eleven

Under utredningen är det viktigt att också resonera med vårdnadshavaren. Med hjälp av vårdnadshavarens kunskaper om eleven kan skolan diskutera mer effektivt kring ett eventuellt behov av studiehandledning på modersmålet.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat tisdag 20 juni 2017