Rätten till modersmåls­undervisning

Modersmålsundervisningen ska erbjudas av skolan oavsett om eleven har en funktionsnedsättning eller inte.

Berätta om nyttan med modersmålsundervisningen

Det är elevens och vårdnadshavarens beslut om de ska använda möjligheten att få modersmålsundervisning. Det händer att vårdnadshavare tackar nej därför att de har bestämt att familjen ska stanna i Sverige. Vissa familjer väljer då att tala svenska hemma och vill att barnen lägger sin tid och kraft på att lära sig det nya språket. Som pedagog kan du peka på fördelar med att utveckla sitt modersmål då det ger stöd för inlärningen. Modersmål är ett eget ämne med betyg som räknas vid ansökan till gymnasiet eller högskolan.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat tisdag 20 juni 2017