Elever i provkök som tecknar till varandra

Rörelsehinder

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser som kan vara medfödda eller uppkommit på grund av skada eller sjukdom. Några exempel är CP (cerebral pares), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar eller reumatism.

Att ha rörelsehinder kan påverka kognition, perception, kommunikation, förflyttning samt grov- och finmotorik. Om eleven har begränsat eget tal behövs det stöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Barn och elever som är flerspråkiga och rörelsehindrade behöver ges relevant pedagogiskt stöd utifrån sina särskilda förutsättningar för lärande. I vissa fall har elever och deras vårdnadshavare inte haft tillgång till de tekniska hjälpmedel som underlättar lärande och social inkludering. De har då, i jämförelse med elever utan rörelsehinder, haft begränsad rörlighet, begränsat lärande i skolan samt sämre social inkludering i skola och samhälle.

Det är viktigt att de professioner som arbetar med stöd till barn och vårdnadshavare samverkar kring kartläggning och stöd för barnet.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat torsdag 22 juni 2017