Blodtrycksmätare

Medicinska funktionsnedsättningar

Medicinska funktionsnedsättningar är ett samlingsbegrepp för olika kroniska och långvariga sjukdomstillstånd.

Medicinska funktionsnedsättningar förekommer också bland barn och elever som har en annan kulturell eller språklig bakgrund. Det kan exempelvis handla om astma och allergier, diabetes eller hjärtsjukdomar.

Om familjen exempelvis kommer från flyktingläger eller har varit på flykt en längre tid kanske de inte har haft tillgång till skol- eller barnhälsovård.

Om du som pedagog vet eller misstänker att eleven har ett sådant sjukdomstillstånd att det påverkar utbildningen ska du anmäla till rektor som kan koppla in elevhälsan som i sin tur gör en utredning. Vårdnadshavarna behöver också informeras om situationen så att de är införstådda med processen.

En tillgänglig lärmiljö underlättar för eleven genom att skolan har anpassat schema, lektioner och aktiviteter utifrån hans eller hennes behov.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat torsdag 22 juni 2017