Matematiksvårigheter

Barn och elever lär sig ämneskunskaper och tillhörande facktermer på det språk den tänker på.

Därför är det viktigt att också låta eleverna resonera på sitt modersmål, utifrån sin kognitiva nivå. Det behöver de göra samtidigt som de tränar sig i att formulera sig på svenska.

Siffror och uppställningar kan skilja sig mycket mellan språk och länder. Ta hjälp av modersmålsläraren, speciellt när eleven är nyanländ.

När du ska förklara och översätta matematikbegrepp kan du ha hjälp av Skolverkets webbplats Tema modersmål där begreppen tas upp på olika språk.

Frågor och svar om matematiksvårigheter

Lästips - Matematiksvårigheter

Löwing, M. & Kilborn, W.(2010): Kulturmöten i matematikundervisningen - exempel från 41 olika språk. Lund: Studentlitteratur

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat lördag 24 juni 2017