Elever och pedagog i sitt klassrum

Flerspråkighet och funktionsnedsättning

Pedagogiska konsekvenser av olika funktionsnedsättningar beskrivs övergripande under rubriken Funktionsnedsättningar på vår webbplats . Här i stödmaterialet Mötas lyfter vi några faktorer som kan tillkomma när din elev dessutom är nyanländ eller flerspråkig.

Vi går igenom de funktionsnedsättningar som vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar med i vårt stöd till skolhuvudmän. Vi tar upp pedagogiska konsekvenser och i vissa fall också hur du som pedagog kan arbeta med pedagogiska stödinsatser vid en specifik funktionsnedsättning. I vissa fall är vår information mer allmänt hållen i andra fall mer specifik. Det beror på hur mycket kunskap som finns kring flerspråkighet och en viss funktionsnedsättning.

Publicerat tisdag 6 juni 2017 Granskat onsdag 21 juni 2017