Bilden visar ett datortangentbord och en datormus.

Om materialet Hörselnedsättning

Stödmaterial hörselnedsättning är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018, som ett kostnadsfritt stöd för fortbildning. Det bygger till viss del på material ifrån den numera nedlagda webbplatsen Hörselboken.se, som har granskats och reviderats.

Frågor om Stödmaterial hörselnedsättning besvaras av Pia Westlund

De flesta texterna är skrivna eller granskade av projektgruppen, som bestod av Annika Lilja, Eva Andåker, Aya Stehager, Pia Westlund och Fredrik Roos. Andra medverkande skribenter och granskare var bland andra audiolog Sture Lindholm, fil. dr. Emelie Cramér-Wolrath, audionom Birgitta Sköld samt Håkan Bergkvist, som är samordnare för auditiv miljö på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Verksamma specialpedagoger och lärare har medverkat i referensgruppen.

Filmerna från Snäckbacken, Silviaskolan och Syrsan producerades av Agnesfilm. Filmerna som är producerade av MediaCuben används med tillstånd.

Publicerat måndag 11 april 2022