Bullerfri skola bra för alla

Artikel från Specialpedagogiska skolmyndigheten, 14 juli 2014.

– Vi har inte så mycket buller och ekande ljud här. Det är bra för alla barn och vuxna, säger Emma Boson, förskollärare i förskoleklassen.

Sånghusvallens skola i Krokoms kommun är byggd med tankar om god miljö ur olika perspektiv. Bland annat den auditiva miljön.

Den halvcirkelrunda skolan är full av överraskningar i färg och form. Här finns en flexibel lärmiljö med rum i olika storlekar. Ett mål i utformningen av ljudmiljön var att den skulle ge mycket goda möjligheter att uppfatta tal. Lokalerna uppfyller ljudklass B enligt Boverkets byggregler, som innebär att de kan fungera för personer med hörselnedsättning.

Skolans rektor Christina Olofsson berättar att miljö, ljus, ljud och värme var viktiga bitar när Krokoms kommun planerade den nya skolan.

– Att få en arbetsplats som är en upplevelse är fantastiskt, säger hon och pekar på takplattornas små hål, som bidrar till ljuddämpning samtidigt som de har en form som återfinns i trappan.

Olika åtgärder påverkar ljudmiljön

I förskoleklassen går 29 barn, som också har fritids i samma lokaler. För dem har den anpassade ljudmiljön stor betydelse, eftersom ett av barnen har kokleaimplantat.

Nu är halva gruppen inne och några barn spelar Yatzy med tärningar av gummi på bord med en yta av gummikaraktär. Annat som påverkar ljudmiljön är draperierna i två lager mot ytterväggarna, ljudabsorberande anslagstavlor och mjuka mattor.

– Golvet med heltäckningsmatta är tyst och skön att leka på för de yngre barnen här i skolan, säger Emma.

Mikrofon och tecken kompletterar

Hon och kollegorna har fått kunskap om konsekvenser av hörselnedsättning och gått kurs och lärt sig tecken som stöd.

– Tecken är jättespännande och nytt. Alla barn är intresserade och tecken är bra även för vuxna på långt håll eller när det inte passar att prata högt med varandra.

Ett exempel på när lärmiljön och de nya kunskaperna fungerar särskilt bra är när klassen är delad i mindre grupper i samband med arbetspass i matematik eller läs- och skrivinlärning.

– Då använder jag headset med mikrofon och så har vi en trådlös mikrofon som kan skickas runt. Det blir lugnt och jag har tid att se att alla hänger med.

Publicerat onsdag 22 april 2020