Handlednings­träffarna

Vid handledningsträffarna är det viktigt att arbetslagen hålls ihop. Om gruppen blir för liten, färre än sex eller sju personer, är det bättre att genomföra träffen för två eller arbetslag samtidigt, så att det blir dynamik i samtalsgruppen.

Tänk på hur ni sitter i rummet, så att alla ser varandra och så att ni kan samtala ostört.

Vid första tillfället: kom överens om hur ni ska göra vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro i gruppen. Gör en form av enkelt "kontrakt" för ert samarbete i denna lilla grupp, så att ni skapar ett tillåtande klimat där alla känner ansvar för samtalet. Det som sägs i den lilla gruppen stannar där.

Vid sista tillfället: kom överens om vilka frågor som just den här gruppen vill lyfta till övriga kollegor och till rektorn på strategiträffen.

  1. Berätta vad som kommer att hända idag. Fråga om det är något särskilt som har hänt sedan sist, eller om någon vill dela med sig av en allmän reflektion.
  2. Genomför gärna någon av de gruppstärkande övningarna på sidan Arbetssätt.
  3. Gruppen enas om en handledningsfråga för dagen, till exempel en situation eller tanke som någon har beskrivit i loggboken. Ju tydligare handledningsfråga ni väljer desto mer effektivt och tillämpbart kan det kollegiala lärandet bli. Försök att använda ord från begreppslistan i samtalet.
  4. Välj en samtalsmetod som passar för gruppen och för frågan. Se exempel på gruppövningar på sidan Arbetssätt och exempel på frågor som breddar och fördjupar samtalet.
  5. Avslutningsrunda: Var och en säger en mening om vad den tar med sig från dagens handledningsträff.
  6. Påminn om att deltagarna tar med sig sina loggböcker i vardagen och noterar observationer och reflektioner i stunden. Tacka för i dag och berätta när ni ses nästa gång.
Publicerat tisdag 9 juli 2019