Fortbildnings­träffarna

Det här är ett förslag på ett upplägg som passar när fortbildningsträffarna sker i grupper om max 20 personer. Vid träffar för fler personer passar det bättre att dela in deltagarna i mindre samtalsgrupper efter att ni har sett de filmade inslagen tillsammans.

  1. Återkoppla kort på den senaste gången ni sågs: Vad gjorde vi då?
  2. Stäm av om det är något särskilt som har hänt sedan sist, eller om någon av deltagarna vill berätta något för gruppen, till exempel en tanke från loggboken.
  3. Se filmerna som hör till denna träff. I ämnet lek ligger en
    tvådelad föreläsning av Margareta Öhman. Om ni har svårt att hinna se hela föreläsningen under er träff om lek kan du be pedagogerna att titta på den första delen av föreläsningen i förväg, på egen hand.
  4. Gå laget runt. Lyssna till vad var och en har fastnat för, tyckt varit intressant eller aldrig tänkt på utifrån filmerna.
  5. Välj gemensamt en eller flera reflektionsfrågor som ni vill samtala om. Bestäm hur ni ska disponera resten av tiden för denna träff.
  6. Avrunda genom att sammanfatta dina intryck av den här träffen. Ringa in de centrala teman och frågeställningar som har varit mest angelägna för gruppen eller grupperna, kopplat till deras egen verksamhet.
  7. Avsluta med att berätta när ni ses nästa gång. Kom eventuellt överens med deltagarna om en viss fråga att reflektera kring i loggboken, som ni kan diskutera vid er nästa handledningsträff. Uppmana deltagarna att försöka använda orden i begreppslistan så ofta som de kan i sina observationer och reflektioner i loggboken.
  8. Gör gärna egna noteringar i din loggbok om de teman och frågeställningar som gruppen har samtalat om idag.
Publicerat fredag 28 juni 2019