Rektor i förskolan

I ditt dagliga ledarskap har du en ständig utmaning i att driva utvecklingsarbete, vilket inte alltid är enkelt. Med hjälp av det här materialet kan du utveckla salutogena och förebyggande förhållningssätt i din eller dina verksamheter. Du och din personal fördjupar er samsyn om verksamhetens behov och om barnens behov, vilket kan leda till en mer salutogen arbetsmiljö och till en plan för ert framtida kontinuerligt utvecklingsarbete.

Läs

Börja med att läsa en artikel om de erfarenheter som fyra kommuner i Värmland har sett av att arbeta med Stödmaterial förskola.

Läs också artikeln Kollegialt lärande om lek i förskolan, där en rektor och en specialpedagog berättar hur de planerade verksamhetsutveckling med hjälp av Stödmaterial förskola och vilka effekter de har sett. Artikeln finns på sidan 3 i tidningen Lika värde, nr 3–4 2019.

Se

Filmen förmedlar erfarenheter från en förskola som har medverkat i förstudien till det här stödmaterialet. Effekterna har blivit: bättre samsyn i personalgruppen, effektivare sätt att samarbeta och planera och att man har fått mer tid med barnen.

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Planering
Reportage med en förskollärare och en förskolechef som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.

Du finner stöd för det praktiska arbetet på dina sidor om planering, genomförande och uppföljning. Om du vill veta mer får du även förslag på fördjupning och referenslitteratur som är relevant för dig i din yrkesroll.

Gå vidare till sidan Planering.

Publicerat onsdag 22 januari 2020