Rektor i förskolan

I ditt dagliga ledarskap har du en ständig utmaning i att driva utvecklingsarbete, vilket inte alltid är enkelt. Med hjälp av det här materialet kan du utveckla salutogena och förebyggande förhållningssätt i din eller dina verksamheter. Du och din personal fördjupar er samsyn om verksamhetens behov och om barnens behov, vilket kan leda till en mer salutogen arbetsmiljö och till en plan för ert framtida kontinuerligt utvecklingsarbete.

Filmen förmedlar erfarenheter från en förskola som har medverkat i förstudien till det här stödmaterialet. Effekterna har blivit: bättre samsyn i personalgruppen, effektivare sätt att samarbeta och planera och att man har fått mer tid med barnen.

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Planering

Reportage med en förskollärare och en förskolechef som berättar om effekterna av gemensam fortbildning, handledning i arbetslagen och loggboksskrivande. Filmen är 6.35 minuter.

Du finner stöd för det praktiska arbetet på dina sidor om planering, genomförande och uppföljning. Om du vill veta mer får du även förslag på fördjupning och referenslitteratur som är relevant för dig i din yrkesroll.

Börja gärna med att läsa en artikel om de erfarenheter som fyra kommuner i Värmland har sett av att arbeta med Stödmaterial förskola.

Gå vidare till sidan Planering.

Publicerat måndag 19 september 2016 Granskat fredag 28 juni 2019