Vetenskaplig förankring

Bergh Nestlog, E. & Fristedt, D. (red) (2016). Språk i alla ämnen för alla elever – forskning och beprövad erfarenhet. Växjö: Linnaeus University Press.

Fullan, M. (2011). Change Leader: Learning to do what matters most. San Francisco: Jossey Bass/Wiley.

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.

Hattie, John (2014). Synligt lärande en syntes. Stockholm: Natur & Kultur.

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2016). Utmärkt skolutveckling. Stockholm: Natur & Kultur.

Höög, J. & Johansson, O. (red) (2014). Framgångsrika skolor, mer om struktur, kultur och ledarskap. Studentlitteratur: Lund.

Jarl, M., Blossing, U. & Andersson, K. (2017). Att organisera för skolframgång – strategier för en likvärdig skola. Stockholm: Natur & Kultur.

Johansson, B. & Sandell Ring, A. (2015). Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB.

Skoglund, P. (2013): Inkludering och skolans osäkerheter – att stödja professionella att lära. in Paideia, Tidsskrift for professionel pedagogisk praksis, s.20-29. nr 05/13.

Skoglund, P. (2014) Fundamental Challenges and Dimensions of Inclusion in Sweden and Europe. How does inclusion benefit all? in La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation 1er trimestre 2014, (65)

Skoglund, P., & Stäcker, H. (2016), How can education systems support all learners? Tipping-point leadership focused on cultural change and inclusive capability, in A. Watkins & C. Meijer (eds). Implementing Inclusive Education: Issues in Bridging the Policy‐Practice Gap. London,Emerald Books.pp. 111-136.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat måndag 12 november 2018