Tillgänglig lärmiljö

Förutom ledning och stimulans kan somliga elever, som befaras inte uppnå målen med undervisningen, behöva extra anpassningar och i vissa fall även särskilt stöd. En lärmiljö som erbjuder god och bred ledning och stimulans till alla elever, kan medföra att färre elever behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Lärmiljöns tillgänglighet för alla elever ökar.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat onsdag 11 oktober 2017