Skolor som lyckats med extra anpassningar – Avslutande reflektioner

Det här avslutande momentet kopplar tio framgångsfaktorer i Skolinspektionens kvalitetsrapport "Skolans arbete med extra anpassningar" till internationell och svensk forskning om framgångsrika skolor.

Ann-Brith Eliasson Labraaten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar. Susanne Mejborn, specialpedagog, Lotta Zaphf, skolsköterska, Lena Andersson, rektor, samt eleven Elin medverkar också.

Skolor som lyckats med extra anpassningar - avslutande reflektioner

Filmen är drygt sex minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Tack!

Vi tackar för att du har valt att använda det här stödmaterialet och hoppas att det har bidragit med inspiration till ert fortsatta utvecklingsarbete med extra anpassningar.

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017