Att utveckla en tillgänglig lärmiljö – god undervisning

I det här momentet utgår Anna Sjölander, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, från skolans uppdrag med lednings och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Hon beskriver hur skolans personal kan använda sig av Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell i arbetet med att åstadkomma en likvärdig utbildning för alla elever, oavsett funktionsförmåga. Läraren Sofie Nilsson och skolledaren Annelie van Lunteren medverkar genom att ge praktiska exempel från sina verksamheter.

Att utveckla en tillgänglig lärmiljö - god undervisning

Filmen är cirka sju minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Förslag till frågeställningar

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • Filmen visar Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell. Modellen visualiserar fyra delar som är viktiga för lärande och utveckling; förutsättningar för lärande, social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. På vilket sätt kan modellen vara till hjälp vid arbetet med extra anpassningar?
  • Medverkande i filmen påstår att en undervisning som erbjuder många olika sätt att lära, som ledning och stimulans, kräver färre individuella insatser, som extra anpassningar och särskilt stöd. Vilka reflektioner ger det dig?
  • I filmen poängterar medverkande att skolan erbjuder alla elever exempelvis skrivmallar och bildstöd. Intervjupersoner säger att många drar nytta av stödet men att det för vissa är nödvändigt. Vilka tankar får du utifrån det?
  • Filmen visar att det är viktigt att dokumentera extra anpassningar av rättssäkerhetsskäl. Intervjupersonerna ger exempel som att eleven kan byta skola. Ser du fler anledningar till att dokumentationen är viktig?
  • I filmen framgår att likvärdigheten i undervisningen ökar genom att lärare och övrig personal inom skolan samverkar. Vilka utvecklingsmöjligheter ser du i din verksamhet?

Nästa moment

I nästa moment berättar Per Skoglund, forskning- och utvecklingssamordnare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, om möjligheter att organisera en skola som möter alla elever på ett bra sätt.

Gå vidare till Moment fem - Specialpedagogiska skolmyndigheten om förutsättningar för verkliga skolförbättringar

Publicerat måndag 25 september 2017 Granskat fredag 29 september 2017