Samverkan

I delmomentet Samverkan finns rektorns, elevhälsans och pedagogens perspektiv. De medverkande berättar om hur de genom samverkan på olika nivåer når framgång i arbetet med extra anpassningar. De berör även samverkan med elev och vårdnadshavare.

Medverkar gör: Peter Ernberg, biträdande rektor Gullviksskolan, Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan, Catarina Borgström, rektor Gullviksskolan, Lena Andersson, rektor Dammhagskolan, Birgitta Jacobsson, psykolog, Dammhagskolan, Lotta Zaphf, skolsköterska Dammhagskolan, Hanna Dolck, kurator Dammhagskolan, Susanne Mejborn, specialpedagog Dammhagskolan, Stina Hyltmark, specialpedagog Dammhagskolan, Sofie Nilsson, lärare Rosengårdsskolan, Reine Rahmé Rihan, lärare Rosengårdsskolan, Jenny Johannesson, lärare Dammhagskolan, Fanny Wiik, lärare Rosengårdsskolan, Anna-Karin Adamsson, lärare Gullviksskolan.

Intervjuare är: Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hur gör man? Del 2. Samverkan.

Filmen är 16 minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

  • I filmen poängterar de medverkande gemensamt ansvar och samverkan. Ingen ska känna att man äger "problemet" själv. Hur resonerar ni i din organisation när det gäller samverkan och ansvar för extra anpassningar?
  • I filmen beskriver intervjupersonerna hur skolorna organiserat olika typer av möten med olika syften. Vilka förutsättningar finns i din organisation för olika mötesplatser, formella och informella, som möjliggör för elevhälsoteam och arbetslag att ta ett gemensamt ansvar för eleverna och deras extra anpassningar?
  • Flera medverkande poängterar vikten av att personalen tillsammans tagit sig tid att arbeta fram ett fungerande och systematiskt arbetssätt. Vilka tankar ger det?
  • Vilka utvecklingsmöjligheter kan du se för din verksamhet ur de olika perspektiven (rektor-, elevhälso-, pedagogperspektiv)?

Gå vidare till Moment 3, Del 3 - Undervisning

Publicerat onsdag 27 september 2017 Granskat onsdag 11 oktober 2017
Tillbaka till toppen