Samverkan

I delmomentet Samverkan finns rektorns, elevhälsans och pedagogens perspektiv. De medverkande berättar om hur de genom samverkan på olika nivåer når framgång i arbetet med extra anpassningar. De berör även samverkan med elev och vårdnadshavare.

Medverkar gör:

 • Peter Ernberg, biträdande rektor Gullviksskolan
 • Annelie van Lunteren, rektor Rosengårdsskolan
 • Catarina Borgström, rektor Gullviksskolan
 • Lena Andersson, rektor Dammhagskolan
 • Birgitta Jacobsson, psykolog, Dammhagskolan
 • Lotta Zaphf, skolsköterska Dammhagskolan
 • Hanna Dolck, kurator Dammhagskolan
 • Susanne Mejborn, specialpedagog Dammhagskolan
 • Stina Hyltmark, specialpedagog Dammhagskolan
 • Sofie Nilsson, lärare Rosengårdsskolan
 • Reine Rahmé Rihan, lärare Rosengårdsskolan
 • Jenny Johannesson, lärare Dammhagskolan
 • Fanny Wiik, lärare Rosengårdsskolan
 • Anna-Karin Adamsson, lärare Gullviksskolan.

Intervjuare är: Ann-Brith Eliasson Labraaten och Anna Sjölander, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hur gör man? Del 2. Samverkan.

Filmen är 16 minuter. Du kan få filmen textad genom att klicka på CC i filmspelaren och välja svenska.

Det är en fördel om du i din organisation har möjlighet att diskutera frågorna tillsammans med kollegor, exempelvis rektor, elevhälsopersonal och pedagoger.

 • I filmen poängterar de medverkande gemensamt ansvar och samverkan. Ingen ska känna att man äger "problemet" själv. Hur resonerar ni i din organisation när det gäller samverkan och ansvar för extra anpassningar?
 • I filmen beskriver intervjupersonerna hur skolorna organiserat olika typer av möten med olika syften. Vilka förutsättningar finns i din organisation för olika mötesplatser, formella och informella, som möjliggör för elevhälsoteam och arbetslag att ta ett gemensamt ansvar för eleverna och deras extra anpassningar?
 • Flera medverkande poängterar vikten av att personalen tillsammans tagit sig tid att arbeta fram ett fungerande och systematiskt arbetssätt. Vilka tankar ger det?
 • Vilka utvecklingsmöjligheter kan du se för din verksamhet ur de olika perspektiven (rektor-, elevhälso- och pedagogperspektiv)?

Gå vidare till Moment 3, Del 3 - Undervisning

Publicerat onsdag 27 september 2017 Granskat onsdag 5 december 2018