Inspirationsfilmer

Hur har skolor använt sig av reflektionsunderlagen? I fyra inspirationsfilmer delar skolor med sig av sina erfarenheter.

I filmerna får vi ta del av hur rektorer och den samlade elevhälsan har använt sig av reflektionsunderlagen som stöd för analys och gemensamt lärande. De beskriver hur reflektionsunderlagen på olika sätt erbjudit en struktur för utveckling av elevhälsoarbetet i skolan.

Skolorna har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Att höja skolan elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning.

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Pyramiden som stöd för att synliggöra skolans elevhälsoarbete. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Spelet som stöd för att utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur. Filmen är 5 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Rummet – utveckla skolans strukturer

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Rummet som stöd för att utveckla stödjande strukturer. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Hjärtat som stöd för att systematisera skolans elevhälsoarbete. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

För att ta del av reflektionsunderlagen i sin helhet, se Handledning med reflektionsunderlag.

Se även filmen Utveckla skolans elevhälsoarbete - en inledning

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat torsdag 11 april 2019