Inledning

Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Stödmaterial elevhälsa syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Stödmaterial elevhälsa består av en handledning med reflektionsunderlag, inspirationsfilmer, en forskarantologi och en nätbaserad kurs. De olika delarna bygger på varandra och kan användas fristående eller i valfri ordning.

Vi rekommenderar att ni börjar med att se filmen Utveckla skolans elevhälsoarbete - en inledning. I filmen får vi möta forskare som Specialpedagogiska skolmyndigheten har samverkat med. De beskriver viktiga aspekter för utveckling av elevhälsoarbete i skolan utifrån sina respektive forskarperspektiv.

Utveckla skolans elevhälsoarbete ‒ en inledning

Medverkande i filmen är Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Eva Hjörne, professor, Göteborgs universitet, Ingrid Hylander, docent och legitimerad psykolog, Karolinska institutet, Pia Skott, filosofie doktor, Stockholms universitet, och Monika Törnsén, filosofie doktor, Umeå universitet. Filmen är 19 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Stödmaterialets olika delar

Handledning med reflektionsunderlag kan användas som stöd för att skapa förutsättningar för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

I inspirationsfilmerna delar skolor med sig av sina erfarenheter hur de använt sig av reflektionsunderlagen.

Forskarantologin erbjuder en fördjupning där fyra forskare beskriver viktiga aspekter i skolors elevhälsoarbete.

För de skolor som önskar ett processtöd under ett läsår finns en nätbaserad kurs som syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Nätbaserad kurs Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning.

Ta även del av våra informationssidor om Elevhälsa 

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat torsdag 11 april 2019