Inspirationsfilmer

Hur har skolor använt sig av reflektionsunderlagen? Vad kan elevhälsokompetens vara?

I fyra inspirationsfilmer om reflektionsunderlagen får vi ta del av hur rektorer och den samlade elevhälsan har använt sig av Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat som stöd för analys och gemensamt lärande. De beskriver hur reflektionsunderlagen på olika sätt erbjudit en struktur för utveckling av elevhälsoarbetet i skolan.

Skolorna har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Att höja skolan elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning. För att ta del av reflektionsunderlagen i sin helhet, se Handledning med reflektionsunderlag.

I filmerna I dialog med forskare och I dialog med Petter Iwarsson får vi ta del av deras reflektioner om vad elevhälsokompetens kan vara.

Pyramiden – synliggör skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Pyramiden som stöd för att synliggöra skolans elevhälsoarbete. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Spelet – utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Spelet som stöd för att utforska fler perspektiv i skolans samtalskultur. Filmen är 5 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Rummet – utveckla skolans strukturer

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Rummet som stöd för att utveckla stödjande strukturer. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Hjärtat – systematisera skolans elevhälsoarbete

I den här filmen berättar skolor om hur de använt reflektionsunderlaget Hjärtat som stöd för att systematisera skolans elevhälsoarbete. Filmen är 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

I dialog med forskare - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Specialpedagogiska skolmyndigheten samverkar med forskarna Eva Hjörne, Ingrid Hylander, Pia Skott och Monika Törnsén. Utifrån ett pedagogiskt och specialpedagogiskt perspektiv, tvärprofessionellt perspektiv, organiseringsperspektiv och rektorsperspektiv reflekterar de tillsammans kring vad elevhälsokompetens kan vara.

I dialog med Petter Iwarsson - Vad kan elevhälsokompetens vara?

Utifrån ett psykosocialt perspektiv ger Petter Iwarsson, sakkunnig på BRIS och skolkurator, sina reflektioner kring vad elevhälsokompetens kan vara.
Publicerat tisdag 10 mars 2020