Stödmaterial elevhälsa

Välkommen till Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att ge skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team. Det kan även användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

Video

Filmen presenterar Stödmaterial elevhälsa. Den är 2 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.