Forskning om distansundervisning

Här kommer vi ge en överblick över forskning kopplad till att göra distansundervisning tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Vi tar gärna emot tips på referenser på forskning du känner till inom området.

Tipsa oss om forskning om distansarbete och funktionsnedsättning

Publicerat fredag 27 mars 2020