Färger och kontraster

Färgsättning och kontraster kan användas för att göra miljön eller rummet tydligare och därmed förbättra rumsuppfattningen.

Färger underlättar orientering

Att färgsätta lokaler utifrån färgsystem underlättar orienteringen. Till exempel kan särskilda färger på dörrar göra att det är lätt att minnas och känna igen sig. Boverkets byggregler på deras webbplats beskriver hur du kan jobba med färgsystem för orientering

Kontraster

Markeringar i form av kontraster kan enkelt skapas genom avvikelser i material och färgsättning. Till exempel kan du förenkla möjligheten att hitta manöverdon eller armbågskontakter om de har en avvikande färg eller ljushet mot bakgrunden.

Hur stora kontraster som behövs för att underlätta för personer med nedsatt syn beror bland annat på ljusförhållandena i det aktuella rummet.

På Boverkets webbplats hittar du vilka utgångspunkter du bör följa vid färgsättning för att skapa kontraster. 

Att tänka på

  • Färgsättningen är mycket viktig. Exempelvis bör olika våningsplan och korridorer ha olika färger.
  • Matta till halvmatta färger bör användas för att undvika reflexer.
  • Det är viktigt med färg och kontrast runt till exempel dörrar och trappräcken. Sådana markeringar underlättar orienteringsförmågan tillsammans med golvmarkeringar
Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat måndag 21 december 2015