Luft

God luftmiljö är viktigt i skolans inomhusmiljöer för att uppnå bästa förutsättningar för elevens och lärarens koncentrationsförmåga. Det gäller framför allt i klassrum.

Ventilation

Ventilationssystem ska utformas så att tillräckligt med uteluft kan föras in och ut ur byggnaden. Luften som tillförs ska i möjligaste mån vara fri från föroreningar och pollen. Systemet ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt och föroreningar från verksamheten i byggnaden.

Luftflödet ofta för litet

Vanliga ventilationsbrister är otillräckliga luftflöden i relation till antalet personer som vistas i rummet. I Boverkets byggregler (BBR 6:251) på deras webbplats kan du läsa vilka värden som gäller för ventilationsflöden.

Undvik buller

Bullernivån kan vara ett problem med ventilationssystem. Det kan vara svårt att påverka ett befintligt system, men viktigt att tänka på när man köper in nytt.

Underhåll systemen

Det är också viktigt att det finns en regelbunden underhålls- och skötselplanering för ventilationssystemet.

Starka dofter

Många är känsliga för olika dofter och lukter exempelvis från rengöringsmedel eller parfym. Det bästa är att skapa en så parfymfri miljö som möjligt.

Städning

Städning av förskole-, skol- och fritidslokaler är oerhört viktigt i och med att många aktiviteter ofta sker direkt på golvet.

Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat torsdag 17 december 2015