Auditiv miljö

Med auditiv miljö menar vi möjligheten till kommunikation med hänsyn till pedagogik, ljud- och ljusmiljö och hörteknik.

cirklar, audtiv miljö, illustration

En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation. Om det tar för mycket kraft att höra och tolka ljuden, finns det risk att lyssnaren inte klarar av att minnas informationen.

Det är många faktorer i den fysiska miljön som påverkar möjligheterna att uppfatta ljud på ett bra sätt. Dessutom är en orolig bakgrund eller omgivning ofta tröttande.

Utanför klassrummet

Hela skolan är elevens arbetsmiljö. Det är viktigt att komma ihåg att lokalerna utanför klassrummet också ska ge möjlighet till kommunikation, till exempel korridorer, matsalar, aulor och idrottssalar.

Inspirerande filmer

God ljudmiljö i skolan

En dålig ljudmiljö i skolan drabbar alla, elevernas inlärningsförmåga försämras, likaså lärarnas arbetsmiljö. I filmen berättar skolledare, lärare och elever om skillnaden före och efter en satsning på ljudmiljön i klassrummen. Möt även forskare och akustiker inom auditiv miljö.

Video

Svensk text

Video

Engelsk text

På samma våglängd

Den här filmen med tillhörande textmaterial tydliggör akustikens, pedagogikens och hörteknikens betydelse för en god lärmiljö för barn, unga och vuxna med hörselnedsättning. Filmen och texten är en översättning och bearbetning från det norska materialet "På bölgelengde".

Faktatext till filmen (PDF-dokument, 369 bytes)

Video

Manillaskolan

Manillaskolan är en av SPSM:s specialskolor och vänder sig till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. När Manillaskolan flyttade in i sina nybyggda lokaler på Kungsholmen i Stockholm, kom man till en akustisk miljö som är optimerad för kommunikation utan ansträngning. Här har hänsyn tagits till pedagogik, ljud- och ljusmiljö och hörteknik.

Video

Inspirerande exempel

Varför arkitekter behöver använda öronen - Julian Treasure ger exempel på vikten av en god auditiv miljö i klassrum och skolmiljöer.

Det finns både bra och dåliga ljud - om ljudets betydelse för elever med olika funktionsnedsättningar.

Dålig ljudmiljö försämrar förutsättningarna för elevers lärande konstaterar forskare - Se reportage på Hörselskadades riksförbunds webbplats.

Fler inspirerande exempel som beskriver vikten av en god ljudmiljö hittar du i Stödmaterial hörselnedsättning.

Publicerat onsdag 30 maj 2012 Granskat torsdag 1 december 2016