Guide för läsinlärning

Här finns en guide med läromedel för läsinlärning sorterade efter vilken metod de utgår från. Guiden är en värdefull hjälp för lärare att hålla sig ajour med utbudet. Skriv gärna ut guiden i sin helhet och ha på din anslagstavla genom att ladda hem den som pdf. Mera om de olika metoderna här nedan för den som vill fördjupa sig.

Så här läser du guiden:

Alla läromedel inleder med en av metoderna i guiden för att sedan fortsätta med någon eller några av de övriga. Alla läromedel följer pilarna och använder både helhet (text) och delar (ljud).

De läromedel som inleder med helhet kommer så småningom till delar och de som inleder med delar kommer så småningom till helhet.

Helhetsmetod

  • Hela texter, eleverna får känna sig som läsare, får gissa, bilder som stöd för att förstå texten, ej bunden ljud- och bokstavsinlärning.
  • Utgår från helheten, från textens meningar till ord, ljud och bokstav.
  • Betonar förståelse av textens innehåll och att få vara läsare från början.

Läromedel som utgår från helhetsmetoden

Kombinerad metod

  • Inleder med både helhetsmetod och ljudmetod.
  • Ofta bunden ljud- och bokstavsinlärning.
  • Texterna följer inte ljud- och bokstavsinlärningen.

Läromedel som utgår från den kombinerade metoden

Ordbildmetoden

Eleven lär sig känna igen ordbilder. Ordbilderna kan vara namn på personer och företeelser som är viktiga för eleven, men även andra vanligt förekommande ord, exempelvis och, jag, du och det.

Läromedel som utgår från ordbildsmetoden

Stavelsemetoden

Metoden utgår från stavelser. Genom att muntligt lära sig att dela upp ett ord i stavelser förväntas detta överföras till läsning och skrift. Eleven har på så sätt färre komponenter att hålla i korttidsminnet än vid läsning baserad på ljud. För att ta ett exempel –  ordet "potatis" har sex ljud men bara tre stavelser.

Läromedel som utgår från stavelsemetoden

Början-rimdel

Början (onset) är den eller de konsonanter ett enstavigt ord eller en orddel börjar på och rimdel (rime) är den efterföljande vokalen plus den eller de konsonanter som står efter vokalen.

I ordet "bad" är "b" början och "ad" rimdel. I "strand" är "str" början och "and" rimdel. Metoden ska stärka den del i språkutvecklingen som är viktig vid läsinlärning, nämligen att kunna uppfatta ordens delar och ljud.

Läromedel som utgår från början-rimdel

  • Läsbiten, Nypon förlag
    Läsbiten övningsbok kommer inte tryckas upp igen. De andra delarna av Läsbiten kommer också att läggas ned när de har sålt slut.

Ljudmetod

Går från delarna till helheten, från ljud och bokstav till ord, meningar och hel text. Bunden ljud- och bokstavsinlärning, texterna ljudenliga. Betonar avkodning och automatisering av texten.

Läromedel som utgår från ljudmetoden

Publicerat torsdag 4 januari 2018 Granskat fredag 10 januari 2020