Räkna med it

Barn, unga och vuxna som har svårt med matematik och uträkningar kan ha stöd av alternativa verktyg.

En digital kalkylator med kontrollremsa och talsyntes kan vara bra stöd för personer som har svårt med matematik. För en del elever kan det underlätta att skriva matematiska tecken med tangentbordet.

Räkna med kalkylator

Det finns kalkylator i alla datorer, pekplattor och smarta telefoner. En del program har kontrollremsa, som ger möjlighet att följa uträkningen steg för steg. Det finns också program med talstöd. Med en talande kalkylator som klarar de fyra räknesätten samt procent och kvadratrot går det att lyssna på det som skrivs och på resultatet. "Sju gånger trettiotre är lika med..."

Matematikboken som e-bok

Om matematikboken finns som e-bok går det att arbeta i den på datorn. Det finns flera olika typer av e-böcker. En e-bok består av data i form av enbart text, enbart ljud, eller av text, ljud och film i olika kombinationer. Vilken slags e-bok som ska väljas bör styras utifrån behov. För att lyssna på eller läsa en e-bok behövs ett särskilt program eller en fristående spelare. I många fall följer detta med vid inköpet av e-boken.

Skriva matematiska tecken

För att skriva fler matematiska tecken i Microsoft Word än vad som finns i programmet finns programvaran Matematiska tecken.

Ladda ner Matematiska tecken på Makis Datas webbplats.

Anpassa till elevers individuella behov

Det finns program där man kan göra anpassningar utifrån elevens enskilda behov. Beroende på hur elevens behov ser ut går det att använda sig av program och appar med inskanningsmöjligheter för att underlätta i en inlärningssituation.

Alternativa verktyg för räkning

Appar
E-böcker
Interaktiva skrivtavlor
Pekplattor
Talsyntes
Mobiltelefoner

Publicerat torsdag 23 augusti 2012 Granskat torsdag 13 oktober 2016