Anpassningar i Word

Office-programmet Word kan anpassas efter enskild användares behov. Exempelvis kan antal ikoner som du vill visa i verktygsfältet ändras. Radens längd och avståndet mellan rader kan du också anpassa utifrån eget behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram både film och lathundar som visar hur man kan göra personliga anpassningar i Word.

Gör en personlig anpassning i Word 2007

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat måndag 3 juli 2017