Anpassningar i Word

Orbehandlingsprogrammet Word kan anpassas efter enskild användares behov. Exempelvis kan antal ikoner som du vill visa i verktygsfältet ändras. Radens längd och avståndet mellan rader kan du också anpassa utifrån eget behov.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram både filmer och lathundar som visar hur man kan göra personliga anpassningar i Word 2007 och Word 2010.

Gör en personlig anpassning i Word 2007

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat onsdag 5 oktober 2016
Symbol för creative commons

Creative Common-licens

Dessa filmer och dokument har en Creative Common-licens, som i det här fallet innebär att du får använda och sprida materialet om du anger vem som gjort det, inte tjänar pengar på det och själv låter andra sprida materialet vidare.

Om Creative Commons på deras svenska webbplats

Kurser och aktiviteter inom området