Översättning

Ett översättningsprogram översätter ett ord eller en text till ett annat språk. Ibland kan det räcka att bara peka på ordet för att få det översatt. I andra program får man markera och kopiera in texten till programmet för översättning.

Har man ett talsyntesprogram kan man få ordet uppläst, för ett engelskt ord krävs då en engelsk talsyntesröst.

Några översättningsprogram är kostnadsfria till andra måste man köpa en användarlicens.

Exempel på kostnadsfria översättningsprogram

Google översätt
Wordlingo
Lexikon 24
Tolka

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat fredag 20 januari 2017