Stöd med it

Olika personer lär sig på olika sätt och kan behöva olika verktyg för att nå målen för sin utbildning. It öppnar oändliga möjligheter för detta.

Det här är alternativa verktyg

Alternativa verktyg är till exempel talsyntes, specifikt utformad stavningskontroll och kalkylator. Det kan vara program eller applikationer i en dator, pekplatta eller smart telefon och det kan vara särskilt utformade verktyg, till exempel ett tangentbord med möjlighet att lagra text.

Skolans ansvar

Alternativa verktyg i lärandet är pedagogiska lärverktyg och det är huvudmannens ansvar. Enligt skollagen ska eleverna ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Skoldatatek

I många kommuner finns en övergripande verksamhet som arbetar med specialpedagogiskt stöd genom it i lärandet. Ofta kallas denna verksamhet skoldatatek. Vid skoldatateken kan skolpersonal få utbildning och support på alternativa verktyg i lärandet samt låna utrustning för att prova med elever.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016