Skolledare

Skolledarens ansvar är att initiera och leda it-utvecklingen i skolan. En betydande del i detta arbete är att se till att tekniken stödjer pedagogiken och användarna.

Då blir it ett fungerande verktyg både för elever och för pedagoger. Att skolledaren själv använder it för att underlätta och förbättra sitt eget arbete är en viktig faktor. Grundläggande är att fokusera på it som ett sätt att stödja skolans utveckling, nå skolans kunskapskrav och därmed bidra till högre måluppfyllelse.

En dator per elev

Antalet datorer i skolan ökar inte minst genom att allt fler kommuner satsar på en dator till varje elev. Det här ökar behovet av tydliga avtal kring hur drift och service ska fungera. Det behövs både teknisk och pedagogisk support.

Det gäller att skapa goda förutsättningar för att hela personalen ska få möjlighet till lärande och erfarenhetsutbyte kring it.

Checklista

En checklista för skolledare finns i skriften It och lärande för att nå målen

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016