Pedagog

Pedagogens roll i arbetet med it är mångsidig, samtidigt som kraven inte är så tydligt formulerade.

Frekvent och aktiv it-användning tillsammans med diskussioner och erfarenhetsutbyte om pedagogiska tillämpningar är en lyckosam kombination. När it ingår som en naturlig del i skolans arbete för att uppfylla mål och kunskapskraven så ger det resultat. Förutsättningen är att det finns datorer eller annan utrustning som fungerar och att det finns tillgång till support och fortlöpande kompetensutveckling.

Handledning och utbildning

Specialpedagogiska skolmyndigheten har flera nätbaserade kurser inom it i lärandet som vänder sig till pedagoger. På webbplatsen kan du söka bland kurser och anmäla dig.

Handlingsplan

I skriften It och lärande för att nå målen, finns en enkel handlingsplan för pedagoger.

Publicerat fredag 17 augusti 2012 Granskat tisdag 13 juni 2017