Roller och ansvar

Skolledare, pedagoger, specialpedagoger och tekniker har olika roller och ansvar i arbetet med att utveckla skolans it-användning. En bra dialog mellan dessa yrkesgrupper är absolut nödvändig.

I flera kommuner där man lyckats bra med att införa it i skolan finns det personer och grupper som utgör en brygga och länk mellan teknik och skolverksamhet, en form av it-tolk. För att kunna vara denna länk krävs såväl pedagogiska insikter, verksamhetskännedom som tekniska kunskaper. Ofta fungerar det skoldatatek som finns i kommunen som en länk mellan teknik och skolverksamhet.

Samarbete för ökad förståelse

För att öka förståelsen mellan olika grupper med olika önskemål och arbetsuppgifter kan någon form av samarbetsorgan, till exempel ett it-råd, fylla en funktion. Om det finns en naturlig länk mellan verksamhet och teknik, kanske i form av en it-pedagog, finns förutsättningar för ömsesidig förståelse.

Publicerat onsdag 15 augusti 2012 Granskat onsdag 28 september 2016