Barn vid bassängkanten med livbojar.

Fysisk aktivitet

Alla elever ska få möjlighet att känna gemenskap och kunna vara delaktiga i ämnena idrott och hälsa samt motorik. Undervisningen måste därför anpassas utifrån de behov som eleverna har.

Miljön ska vara tillgänglig, vilket betyder att undervisningen förläggs i lokaler och miljö där alla elever kan vistas. Även lärarens instruktioner och sättet som undervisningen sker på ska vara tillgänglig för alla elever.

Frågor kring tillgänglighet ställs ofta på sin spets i just de här ämnena. För att få en likvärdig undervisning måste resurser fördelas efter elevernas behov. Olika elever behöver olika mycket resurser.

Skolans uppdrag är också att skapa möjligheter för alla elever att vara delaktiga på raster, friluftsdagar, skolresor och inom andra aktiviteter. En lyhörd lärare anpassar alltid undervisningen för alla sina elever.

Området Anpassad fysisk aktivitet (AFA) är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde.

Tips och litteratur

Råd om träning vid astma

Generation pep - Få praktiskt stöd med att arbeta systematiskt med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor på din skola.

Svenska nätverket för anpassad fysisk aktivitet (SNAFA) verkar för vetenskaplig forskning.

Inspirerande tips på hur lekar kan anpassas i häftet Lekar för alla (PDF-dokument, 10,4 MB).

"Visst kan alla vara med – i idrott, lek och spel" på Varsams webbplats.

Publicerat onsdag 27 juni 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018