Webbplatsen

EU:s medlemsländer har kommit överens om en handlingsplan för it-området för att öka tillgängligheten till informationssamhället.

Offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning enligt WAI:s (Web Accessibility Initative) internationella riktlinjer.

Svensk översättning av "riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0

Information och råd hos Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet har kortfattad information och råd för webbplatser och e-tjänster.

Vägledning för webbutveckling på Post- och telestyrelsens webbplats.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018
Tillbaka till toppen