Tillgänglighet i operativsystem

Operativsystemet är länken mellan datorn, pekplattan och de program du vill använda. Exempel på operativsystem är Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Ios och Android.

I skolans datormiljö förekommer olika operativsystem och en mängd programvaror. Operativsystemets utformning bestämmer hur program och användare får använda datorns olika delar.

Tjänster och programfunktioner via internet är tillgängliga oberoende av operativmiljö.

Windows och tillgänglighet

SPSM har tagit fram skrifter som visar hur du på ett enkelt sätt kan göra Windows lättare och tydligare att använda.

 

Microsoft har information om tillgänglighet i sina produkter på sin engelskspråkiga webbplats

Gör Mac OS X Sierra lättare att använda

SPSM har tagit fram en skrift som visar hur du på ett enkelt sätt kan göra Mac OS X Sierra lättare och tydligare att använda. Skriften är framtagen i samverkan med Apple Inc.

Tips och idéer för Ipad

Dessa tips ska förhoppningsvis göra det enklare att hitta och använda de möjligheter till individuella anpassningar som är möjliga i en Ipad.

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Handledningen beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet Chrome OS och i Google Dokument. Innehållet i skriften har vi skapat för att samla och tydliggöra några funktioner som ökar tillgängligheten.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat onsdag 31 oktober 2018