Hitta rätt app eller program

En programvara eller app kan kallas pedagogisk och är då ett komplement i elevens lärsituation. Krav kan ställas på den pedagogiska programvaran eller appen så att den anpassas mot olika behov för en tillgänglig lärmiljö.

Barn och elever som inte ser eller kan läsa vad som står på skärmen kan till exempel behöva få texten uppläst. Kan man inte höra vad som sägs behöver informationen finnas som text eller översatt till teckenspråk. Andra funktionsnedsättningar kan ställa andra krav på programmet eller appen. Detta är viktiga faktorer när man väljer pedagogisk programvara eller app.

Publicerat tisdag 11 september 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018
Tillbaka till toppen